Sinds 2007, nadat ik de opleiding tot coach bij het Essence College te Bodegraven had afgerond, werk ik vanuit mijn eigen praktijk als coach en trainer.

In 2012 volgde ik de opleiding Medische Basiskennis en Psychopathologie en heb ik mij aangesloten bij de beroepsvereniging VVET (voorheen BHET) en de RBCZ.
Sinds juli 2017 voldoe ik aan de recente eisen m.b.t. een Plato erkende opleiding Medische Basiskennis.. Dit maakt afhankelijk van de aard van het consult en uw verzekeringspakket, vergoeding mogelijk.

In de periode van 1998-2006 volgde ik beroepsopleidingen tot
healer en reader en de specialisaties geboorte, leven & dood &
thema-reading bij het Centrum voor Leven en Intuitie te Utrecht.

Sinds 2012 ben ik gecertificeerd als Mindfulnesstrainer MBSR/MBCT..
Het CRKBO heeft mij erkend en geregistreerd als trainer/docent kort beroepsonderwijs.

Regelmatig volg ik cursussen over de energie van de oorspronkelijke menselijke
stem aan het Roy Hart Theater in Franktrijk en cursussen m.b.t. thema's als
Innerlijke Clown & Zelfontplooiing, met als doel de energie van positieve, speelse
en creatieve werkvormen te kunnen inzetten voor het persoonlijke ontwikkelings-
proces.

Sinds 2008 werk ik met Maurice Willems aan de integratie van het intuitieve
energiewerk en het stem & expressiewerk met het gedachtegoed van de Creatiespiraal (de natuurlijke weg van wens tot werkelijkheid) en De Ontknooping van Marinus Knoope. Dit heeft inmiddels geleid tot de ontwikkeling van de methodiek Roots & Wings.

Loopbaanbegeleiding
Vanaf 2007 t/m dec. 2011 was ik nauw betrokken bij de begeleiding van
netwerkgroepen van het UWV voor hoger opgeleide werkzoekenden. Vanuit 
ervaringen met deze groepen en op basis van het Levensloopbaan-programma  van Eva de Waardt, de Creatiespiraal van M. Knoope en de Creatieve Aanpak
van R.N. Bollens ontwikkelde ik een eigen programma voor loopbaan-
begeleiding, waarin het accent ligt op het helder krijgen van de oorspronkelijke
en natuurlijke kwaliteiten welke effectief in de een nieuwe of andere loopbaan ingezet kunnen worden. 

Opdrachtgevers
Ik werk vanaf 2007 als freelance docent aan het Essence College, school voor
intuitieve ontwikkeling.
Ik geef eveneens trainingen en workshops voor bedrijven en instellingen als o.a.
de Volksuniversiteit,  Libelle-Academy, FNV, KvK, Folkshegeskoalle Terschelling en Vrouwenwoensdag.

Inzicht en verandering gaan hand in hand