Informatie Mindfulness


Hoe kun je in alle drukte het hoofd koel houden, je voeten stevig op de
grond en in balans en gefocust zijn.

             Ontdek en ervaar de voordelen van Mindfulness
                         voor je werk en je dagelijks leven.
We zijn vaak bezig met van alles wat nog moet en vergeten stil te staan bij wat
er op dit moment is. We hollen voort en proberen met piekeren oplossingen te bereiken. We merken dan ook een toename van stress en spanning.
Je kunt niet meer ontspannen en er is geen rust meer in je hoofd. Dit is een
automatisch proces waar niet bewust voor kiest. In de Mindfulness heet dit 
verschijnsel de automatische piloot.

Essentie van Mindfulness
Mindfulness is het leven in het hier en nu met bewuste doelgerichte
aandacht. Je ontwikkelt bewustzijn en leert je aandacht bewust te sturen. 
Hierdoor kun je je leven meer in eigen hand nemen en bewuster keuzes maken
i.p.v. automatisch en onbewust op bepaalde gedachten/situaties te reageren.

Je ontwikkelt vaardigheden om op een directe en ongekleurde manier met
situaties in het leven om te gaan.

De kracht van Mindfulness ligt er o.a. in dat een groot deel van de 
oefeningen direct toepasbaar is in je dagelijkse leven en werk.
Bovendien zijn er veel verschillende oefeningen en manieren om Mindfulness 
toe te passen. Hierdoor kun je ervaren wat het beste bij je past.

Mindfulness training
Mindfulness oefen je door ervaringsleren. De sessies bestaan uit het doen van
verschillende soorten oefeningen. Op een milde en oordeelvrije manier leer je aandacht te geven aan alles wat zich aandient in het hier en nu.

Het programma gaat uit van een dagelijkse beoefening. Een aantal oefeningen
kunnen aan de hand van een cd of geluidsopname eenvoudig thuis worden
geoefend.

Thema's die in de training aan de orde komen:
- bewust worden van automatische patronen
- focusssen, loslaten en ontspannen
- afstand nemen en een kalme houding ontwikkelen
- herkennen van obstakels en ondersteunende aspecten
- omgaan en verminderen van stress
- het ontwikkelen van een open, respectvolle houding naar jezelf en anderen
- het leren geven van doelgerichte bewuste aandacht
- acceptatie/ontvangen
- het transformeren van automatische reacties in bewuste antwoorden

Resultaat
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van de mindfulness-training.
Dit zijn o.a.
-  inzicht en zelfbewustzijn
-  vermogen tot concentratie en focussen
-  beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen en werkdruk
-  een kalme houding met meer persoonlijke veerkracht en zelfvertrouwen
-  beter kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen en veranderingen
-  verbetering van ontspanning en energie
-  vermindering van piekeren
-  je kijkt vanuit een ruimer perspectief en gaat vrijer en authentieker om
   met uitdagingen in je werk en leven.
-  er is meer rust in je hoofd en innerlijke rust
-  verbeterde communicatieve vaardigheden

Oorsprong
De Mindfulnesstraining werd in het westen bekend door het werk van Jon
Kabat-Zinn, die eeuwenoude oosterse en moderne psychologische methoden
combineerde.

< terug naar agenda