Levens-loopbaan-pad
Een nieuwe stap in je loopbaan kan een logische stap in je persoonlijke ontwikkeling zijn, maar ook een fase van her-orientatie door externe factoren als organisatieverandering of ontslag.

De focus van het traject is gericht op de vraag:
Wie ben je in essentie en wat zijn jouw natuurlijke kwaliteiten die je kunt inzetten om jouw verlangen in je werk en in je leven vorm te geven?

Van essentieel belang voo rhet vinden van werk dat je energie en voldoening geeft, is dat je helder hebt wat je wezenlijke verlangen is. Wat voor werk, doe je het liefst, interesseert je het meest en laat je oorspronkelijke natuurlijke kwaliteiten optimaal tot bloei komen.

Het traject kent een aantal fasen.
Verlangen

Het traject is erop gericht je Verlangen, je focus helder te krijgen.
Wat motiveert je, wat wil je het liefste inzetten, voor welk doel.
Hiertoe is het van gelang een helder beeld te hebben van je wens.
 

De kwaliteit van de biografie. De basis voor je volgende stap.

Waar je nu staat in je loopbaan. Wat is er biografisch gezien tot nu bereikt en ervaren en vanuit deze achtergrond wat is nu de logische volgende stap.
Naast je vakkennis wordt de kwaliteit en het succes van je functioneren in hoge mate bepaald door de oorspronkelijke en natuurlijke vaardigheden. Het traject is erop gericht inzicht te verkrijgen in een zo optimaal mogelijke combinatie van oorspronkelijke
kwaliteiten en vakkennis. 

 

Oorspronkelijke kwaliteiten.

Vaak kunnen we deze vaardigheden niet zo benoemen, omdat ze zo vanzelfsprekend
voor ons zijn, dat we aannemen dat iedereen dat heeft. Het zijn juist deze vaardigheden,
die ons, als we ze kunnen inzetten, veel energie geven. Het is waar je goed in bent.


Je krijgt een duidelijk beeld van welke vaardigheden in de  functie zouden moeten zitten waar jij het best tot je recht komt.

Op basis van je wens, interesse, je vakkennis en natuurlijke kwaliteiten kun je vervolgens heel doelgericht, vanuit eigen regie zoeken naar de combinatie die het beste bij je past.

Dit geeft je nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden voor je ontplooiing.

De aanpak is gebaseerd op het loopbaanprogramma van E. de Waardt, RN. Bolles en de 
Creatiespiraal van M. Knoope.


Re-integratie

Stress is een verzamelnaam voor alle ongewenste gebeurtenissen en vormen van verandering die onverwacht ons overkomen.

In de hectiek van het dagelijks bestaan komen we soms in een vicieuze cirkel terecht
van steeds meer drukte, gejaagdheid, een gevoel van ‘door moeten gaan’. Het maakt je gespannen, minder flexibel in het omgaan met de vele grote en kleine gebeurtenissen in
het leven. Je komt steeds minder toe aan ontspannen en loslaten. Je energieniveau
daalt. Dit leidt tot stressklachten als oververmoeidheid, somberheid, futloosheid,
gebrek aan concentratie en op den duur tot burn-out.

Begeleiding

De begeleiding is allereerst gericht op herstel van de energiebalans, ontspannen en
loslaten en het hervinden van innerlijke kracht en vitaliteit. Daarnaast is er aandacht
voor onderliggende oorzaken, mogelijke patronen, die ongemerkt  je handelen  en functioneren be´nvloeden, en voor thema’s als grenzen stellen, moeten en willen,
heldere communicatie, lichaamsbewustzijn.

 

Herstel versus persoonlijke groei

Uitgangspunt in het proces is dat herstel ook een stap voorwaarts kan zijn in zelfinzicht
en zelfontplooing, waar je krachtiger en ervarener uit kunt komen.
Je krijgt oefeningen om je herstel te bevorderen. Tijdens de sessies werken we ervaringsgericht, d.w.z. dichtbij dat wat je ervaart in je lichaam en in je innerlijke beelden. Dit zijn belangrijke informatiebronnen, die je nieuwe inzichten kunnen geven.

Gesprekken starten met een wekelijkse frequentie en duren 1 1/2 uur.
Elk traject is maatwerk en wordt vooraf gegaan door een intakegesprek.


Voor verdere informatie over het de opbouw van het traject kunt u mij bellen:
06-10553724 of mailen Info@simoneloos.nl