Na de intake maken we een beknopte analyse. In overleg, gaan we samen met je vraag aan de slag. De client bepaalt daarbij de agenda.

Elk mens heeft een geheel eigen manier van ontwikkeling en aanpak. Ik geef er daarom de voorkeur aan om telkens die aanpak en benadering voor te stellen 
de afhankelijk van de situatie het beste bij je past. UItgangspunt hierbij is de holistisch energetische benadering.

Ik onderscheid 3 fasen: inzicht - actie/ervaren - verandering.
1. Bewustwording en inzicht. 
2. Het opgang brengen van het energetische proces en nader onderzoeken van
    de verkregen inzichten (actie)
3. De praktische toepassing in je dagelijks leven (verandering).

Holistisch energetische werkwijze
Ik werk dynamisch, energetisch en ervaringsgericht. Dit betekent kort gezegd: eerder doen dan erover praten. Zowel op een naar binnen gerichte manier met visualisatie, als op een actieve en dynamische manier word je op en een betrokken en persoonlijke manier uitgenodigd je binnenwereld te verkennen en te onderzoeken.
Deze aanpak geeft de mogelijkheid heel dichtbij je eigen inzichten te komen, oude patronen, die je blokkeren los te laten en ruimte te maken voor nieuw. Je gaat vormgeven aan wet je werkelijk wilt.

Vervolgens onderzoeken we hoe dit praktisch in je dagelijks leven vorm kan
krijgen en hoe je daarbij bij jezelf en in je hart kunt blijven.

In de ervaringsgerichte aanpak vinden we door middel van beeld, visualisatie,
expressie en stem toegang tot onze kern opent zich ook de weg naar bezieling en
hart.

contact

Inzicht en verandering gaan hand in hand